Stočarske mašine

Obrađivanje zemljišta je zamorno, a ljudska domišljatost je uvek istraživala i vredno radila na proučavanju mehanizovanih rešenja koja poljoprivrednika mogu rasteretiti sa ciljem da stvori savremenu opremu koja će povećati produktivnost rada, smanjiti troškove, smanjiti utrošeno vreme rada i radnu snagu.

Stočarstvo je važan segment privrede koji obezbeđuje stanovništvu neophodne prehrambene proizvode kao što su meso, mleko, jaja… Istovremeno, stočarske farme snabdevaju preduzeća sirovinama lakeindustrije, koja se bave proizvodnjom odeće, obuće, nameštaja i drugih materijalnih sredstava. I na kraju – domaće životinje su izvor organskog đubriva za za biljnu proizvodnju. S obzirom na to, povećanje obima stočarske proizvodnje je poželjna, pa čak i neophodna pojava za svaku državu.

Mehanizacija i automatizacija stočarske proizvodnje ne može biti kontinuirana. Neke vrste posla mogu se u potpunosti automatizovatirobotikom. Ostali radovi podležu samo mehanizaciji, odnosno može ih izvoditi samo čovek, ali koristeći napredniju i produktivniju opremu kao alat. Mali broj poslova na polju danas zahteva ručni rad.

Traktor je tehnološka radna mašina koja je u stanju da u pokretu ilimirovanju predaje mehaničku energiju priključnim poljoprivrednim mašinama.

Poljoprivredna mehanizacija ima višestruke prednosti u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Upotreba poljoprivrednemehanizacije obezbeđuje postizanje konstantnog kvaliteta. Budući da se u poljoprivredi može više uraditi uz pomoć poljoprivredne mehanizacije, proizvodnja se može povećati. Ovo osigurava da poljoprivrednici mogu više profitirati. Kao rezultatcelog kruga na tržište se mogu plasiratipoljoprivredni proizvodi koji imaju nižu prodajnu cenu. A to utiče na potrošačku korpu stanovništva i životni standard populacije.

Priprema i distribucija stočne hrane kao i pojenje životinja, jedan je od najčešćih tehnoloških procesa u stočarskoj proizvodnji.Statistički podaci govore da oko 70% ukupnih troškova rada u stočarstvu čine troškovi pripreme, prevoz hrane kao i pojenje životinja. Tu spada košenje travne mase, sakupljanje i baliranje sena, manervisanje za različitim pojilicama za stočni fond.

Travna masa ili seno jedna je od ključnih komponenti ishrane stoke, njegov kvalitet je od presudnog značaja. Pravilno sušenje, prikupljanje, baliranje i skladištenje oformiće dobar kvalitet sena. Svaki segment ovog posla nadovezuje se jedan na drugi, pa je važno podjednako odraditi sve procese na pravi način.

Sušeno seno se koristi u ishrani zivotinja. Ono se dobija sušenjem krmnog bilja, poput lucerke i livadske trave. Krmna bilja sadrže neohodne sastojke za pravilan rast i razvoj životinjekao što su proteini, minerali, vitamini, ugljeni hidrati i masti. Koliko će seno procenata čega sadržati zavisi od faktora koji su uticali na njega prilikom sušenja kao i od načina skladištenja.

 

 

Upotreba pojilica za stočni fond omogućava uštedu vremena i energije za neke druge poslove na farmi. Na ovaj način troši se manje fizičkog napora vezanogza napajanje životinja. Životinje su komotnije i znaju da im je voda stalno dostupna. Što je najbitnije, nema načina da kvase okolo i prosipaju, čime se utiče na higijenu u objektu.

X