Ratarske mašine

U zemljama sa razvijenim ratarskom proizvodnjom sve se više usavršava mehanizacija koja je specijalizovana samo za ovu granu poljoprivrede. Uvođenje savremenih mašina, oruđa i opreme u ratarsku proizvodnju je od izuzetnog značaja jer omogućuje uvođenje savremne tehnologije proizvodnje, kvalitetno poboljšanje radne operacije i značajno povećanje produktivnosti rada.

U biljnoj proizvodnji zemljište predstavlja osnovni resurs. Ipak, ispred poljoprivrednika, a posebno u intenzivnoj ratarskoj proizvodnji, postavlja se pitanje: kako ostvariti što veće prinose po jedinici površine, a da pri tom ne dođe do degradacije kvaliteta zemljišta?

Poljoprivredna mehanizacija ima višestruke prednosti u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Upotreba poljoprivredne mehanizacije obezbeđuje postizanje konstantnog kvaliteta. Budući da se u poljoprivredi može više uraditi uz pomoć poljoprivredne mehanizacije, proizvodnja se može povećati. Ovo osigurava da poljoprivrednici mogu više profitirati. Kao rezultat celog kruga na tržište se mogu plasiratipoljoprivredni proizvodi koji imaju nižu prodajnu cenu. A to utiče na potrošačku korpu stanovništva i životni standard populacije.

Traktor je tehnološka radna mašina koja je u stanju da u pokretu ilimirovanju predaje mehaničku energiju priključnim poljoprivrednim mašinama.

Nove mašine su skuplje, ali na duže staze mogu vam smanjiti troškove goriva, poboljšati rad i uštedeti vreme.

Problemi i kvarovi se najčešće pojavljuju na priključnim mašinama i njih je potrebno češće proveravati. Pre svega, treba obratiti pažnju na to da može doći do problema sa ležajevima, stradanja tanjira, pucanja osovina i raznih kvarova koji se prilikom rada nalaze u zemlji. Praksa je pokazala da je veoma važna uloga poljoprivrednika ili majstora koji bi trebalo da prati rad mašine i sugeriše na nepravilnosti ukoliko ih uoči.

Mašine treba zaštititi u njihovom periodu mirovanja. Osnovno pravilo je da se mehanizacija zaštiti od zime i vlage, a idealno bi bilo kada bi se držala u zatvorenom ili natkrivenom prostoru. Ukoliko ipak neke od mašina moraju biti napolju, neophodno je zaštititi ih od korozije premazivajući ih mazivima i držati ih na nekoj podlozi.

KAKO OBAVITI PREDSETVENU PRIPREMU ZEMLJIŠTA?

Odgovarajućompredsetvenom pripremom zemljišta treba obezbediti odgovarajuće agrotehničke uslove za što bolju klijavost semena i kasniji razvoj biljaka. Treba obezbediti rastresit površinski sloj koji će prekriti seme i optimalno zbijenu posteljicu na koju će seme biti položeno.

Rastresiti sloj smanjuje otpor klici pri nicanju, a donji obezbeđuje dobar kontakt između semena i zemljišnih čestica. Kasnije taj sloj treba da obezbedi pravilno ukorenjavanje biljke. Ako nemamo pravilno obezbeđena ova dva sloja otpor klici pri klijanju može biti veliki, ali i kontakt korena i zemljišnih čestica u slučaju suše je otežan. Ako je optimalno zbijen sloj vlaga se duže zadržava i ova vlaga će trajati 5 – 7 dana, pa će biljka pri prvoj kiši nastaviti razvoj.

 

 

Struka napominje da se pripremazemljišta za ratarsku proizvodnju obavlja se različitim oruđima u zavisnosti od obrade:

  1. ako je obrada izvršena čizel plugom dovoljno je jednom preci setvospremačem;
  2. ako je u pitanju klasična obrada u suvim jesenima (suvo zemljište) predsetvena priprema se izvodi paker valjcima, da bi se rasitnile buse i sabilo zemljište.

Ono bez čega jedno imanje ne može jeste prikolica. Jednoosovinske ili višeosovinske prikolice su dizajnirane za transport svih vrsta poljoprivrednih proizvoda.Na prikolicama se može prevoziti stajnjak, otpad nastao čišćenjem parkova i ostalih zelenih površina, kutije sa voćem, ratarski proizvodi…

Podnose izuzetno velika opterećenja na polju i na putevima, a nezaobilazna su poljoprivredna mehanizacija.

Na poljoprivrednim gazdinstvima zastupljeni su i “prevrtači” zemlje (plugovi, drljače i tanjirače) koji su obično sastavljeni od rama, izrađenog od najkvalitetnijeg čelika, izuzetno jake konstrukcije i kaljenih diskova (propelera).

Ništa manje nisu važne ni prskalice, rasipači đubriva, setvospremači, sakupljači sena i ostale poljoprivredne priključne mašine koje se koriste u ratarskoj proizvodnji.

X