Posle kvalitetno obavljene predsetvene pripreme zemljišta može se pristupiti izvođenju setve.
Setva kukuruza je veoma značajna operacija kojoj se treba posvetiti sa puno pažnje.

Pre svega treba:
– izabrati odgovarajući hibrid za određeno proizvodno područje,
– odrediti željenu gustinu useva u zavisnosti od primenjenih agrotehničkih mera i agroekoloških uslova gajenja
– odrediti vreme i dubinu setve

Setvu kukuruza treba započeti kada se zemljište na dubini setvenog sloja zagreje na 10 – 12 C. Uz povoljnu vlažnost zemljišta omogućava se nicanje za 10-ak dana.
U većem delu našeg proizvodnog područja optimalnom rokom za setvu se smatra period između 10. i 25. aprila. Ispostavilo se da je u nekim područjima setva kukuruza moguća i u prvoj polovini aprila i da je to omogućilo da se postignu visoki prinosi, uz raniju berbu, sa manjim procentom vlage. Međutim, ranija setva nosi i određene rizike s obzirom da postoji opasnost od kasnih prolećnih mrazeva.

Setvu suncokreta bi trebalo početi kada temperatura zemljišta dostigne 4 – 5 C, što u našim klimatskim uslovima obično predstavlja kraj marta i početak aprila. Kasnija setva će pomeriti vreme nalivanja i sazrevanja zrna i skratiće dužinu vegetacije što će rezultirati smanjenim prinosima.

U normalnim uslovima vlažnosti površinskog sloja zemljišta dubina setve kukuruza treba da iznosi 5 – 7 cm. Ne treba ga sejati duboko naročito na teškim i hladnim zemljištima. Na lakšim zemljištima dubina može da iznosi 6 – 8 cm. Polaganje semena suncokreta u zemljište trebalo bi izvršiti na dubinu od 4-5 cm.

Visoki prinosi kukuruza i suncokreta se mogu ostvariti samo uz postizanje optimalne gustine tj.optimalnog broja biljaka po jedinici površine. Na proizvodno pogodnijim zemljištima treba planirati veću gustinu useva, gajiti veći broj biljaka pa samim tim postizati veći prinos.

Međuredni razmak treba da iznosi 70 cm dok razmak u redu zavisi od samog hibrida i preporučene gustine i od kvaliteta semena.

Svako smanjenje broja biljaka od optimalnog dovodi dovešće do smanjenja prinosa. Gustina useva jedan od osnovnih preduslova za postizanje visokih i stabilnih prinosa.

DOBAR PRINOS!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *